HAVUZ YAPIMI – HAVUZ PROJELENDİRME VE MALİYET ÇALIŞMASI

World Havuz, havuz imalatı konusunda yıllardır hizmet vermekte olup, sayısız yüzme havuzu projesine imzasını atmış bulunmaktadır. Kullanım amacınıza uygun, görsel yönden zengin özelliklere sahip, teknik donanımı kusursuz, yüzme havuzlarını World Havuz proje ekibi sizler için tasarlamaktadır.

1.Havuz Yapımı Ön Karar Evresi:
Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için havuz şeklinin oluşturulmasına ve nasıl oluşturulacağına dair kararların alındığı evredir. Bu evrede ana hatlarıyla işverenin havuzu ne amaçla kullanacağına, havuzun niteliğine ve ekonomik tabloya bakılır. Havuzun gerçekleşmesinde kısıtlama getirebilecek hususlar ortaya konulur, ihtiyaçları karşılamada yeterli olan alternatif çözüm yolları belirlenir ve değerlendirilir. İşverenin ön ihtiyaç programı hazırlanır.

2.Havuz Yapımı Tasarım ve Projelendirme Evresi:

Havuz imalatı konusunda tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek World Havuz mimar ve mühendislerinden oluşan tasarım ekibimiz; kullanıcı gereksinim ve istekleri, arsaya bağlı çevresel veriler, çevrenin iklimsel özellikleri, kullanılacak malzemeler ve maliyete ilişkin verileri göz önüne alarak havuz tasarımını gerçekleştirir.

Havuzun yerleşimi (Vaziyet planındaki konumu, rüzgar yönü, güneş ışınlarından nasıl etkilendiği, suyun boşaltılması, elektrik sistemi, havuzun estetik görüntüsü, derinliği, güvenlik sistemi)
Havuzun geometrik şekli
Havuzun taban kesitinin belirlenmesi
Yapım teknikleri, yapıyı oluşturacak tüm sistem ve elemanlar belirlenerek vaziyet planı, havuz planı ve mimari rapor oluşturulur.

Projenin kesinleştirilmesi ile uygulama ve detay projeleri de hazırlanarak belirlenen tarihte havuz imalat süreci başlatılır.

Hemen Ara